Product Detail


FIRST ATTACTIVE TOUCHED

[หน้าแรก]
รายละเอียด:

- แบบหน้าแรกออกแบบตามความต้องการ
- แบบล้ำสมัยสวยงามสำหรับโรงแรมโดยเฉพาะ
- เพิ่มลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวและกราฟฟิค
- เพิ่มกล่อง FACEBOOK หน้าหลัก
- รองรับการเพิ่มระบบปฎิบัติการอื่นๆได้
- รูปและรายละเอียดสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง
PRESENT YOUR ROOMS

[หน้าแสดงหมวดหมู่ห้องพัก]
รายละเอียด:

- แบบหน้าแสดงแบบห้องพักออกแบบต้องการ
- แบบล้ำสมัยสวยงาม Layout ดูง่ายและสวยงาม
- ระบบจัดหมวดหมู่และของห้องแบบ
- สามารถลงแบบห้องได้สูงสุดถึง 50 แบบ
- ลงรายละเอียด Overview ของห้องพักในแต่ละแบบห้อง
- รองรับการเพิ่มระบบปฎิบัติการอื่นๆได้
- รูปและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง


DEFINE YOUR ROOMS

[หน้าแสดงรายละเอียดห้องพัก]
รายละเอียด:

- แบบหน้าแรกแสดงห้องพักตามต้องการ
- แบบล้ำสมัยสวยงามสำหรับโรงแรมโดยเฉพาะ
- เพิ่มลูกเล่นภาพ Hightlights ของห้องแต่ละแบบ
- สามารถลงภาพ Hightlightsได้สูงสุดถึง 500 รูป
  (*หรือ 10 รูปต่อแบบห้อง)
- ลงรายละเอียดของห้องพักในแต่ละแบบห้อง
- รองรับการเพิ่มระบบปฎิบัติการอื่นๆได้
- รูปและรายละเอียดสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตน


SHOW GREAT ENVIRONMENT

[หน้าแสดงรูปบรรยากาศสถานที่]
รายละเอียด:

- เพิ่มลูกเล่นภาพ Gallery แบบ slider
- สามารถลงภาพ Galler ได้ ?แบบไม่อั้น?
- รองรับการเพิ่มระบบปฎิบัติการอื่นๆได้
- รูปและรายละเอียดสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองEXACT LOCATION

[หน้าแสดงสถานที่]
รายละเอียด:

- แสดงสถานที่ตั้งโรงแรมได้ชัดเจนสูงสุดด้วย GoogleMap
- ลงรายละเอียดการเดินทางมายังสถานที่ตั้ง
- รองรับการเพิ่มระบบปฎิบัติการอื่นๆได้
- ทางทีมงานเพิ่มสถานที่ตั้งลงให้ในระบบ GoogleMap
WEB ADMIN SYSTEM

[ระบบดูแลหน้าเว็บด้วยตนเอง]
รายละเอียด:

- ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเว็บได้ด้วยตนเอง
- ปรับเปลี่ยนรูปในเว็บได้ด้วยตยเอง
- ระบบ Live View [สามารถเห็นหารเปลี่ยนเแปลงของ
  หน้าเว็บโดยทันทีโดยไม่ต้องเข้าเว็บจริง]
- ใช้ง่ายเหมือนเล่น Facebook
- อบรมการใช้งานฟรี!